Ship hàng từ Nhật Bản

dịch vụ Ship hàng từ Nhật Bản giá rẻ
Đánh giá bài viết

Ship hàng từ Nhật Bản

Ship hàng từ Nhật Bản

Quy định hàng cấm gửi đến các nước theo qui định của Việt Nam

– Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh

– Vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự

Ship hàng từ Nhật Bản

Ship hàng từ Nhật Bản

Ship hàng từ Nhật Bản

– Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng

– Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường

– Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu

Ship hàng từ Nhật Bản

dịch vụ Ship hàng từ Nhật Bản

dịch vụ Ship hàng từ Nhật Bản

– Động vật

– Lông thú

– Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập vào nước nhận

– Tiền Việt Nam, hàng hóa nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như hàng hóa

– Các loại kim khí quý (vàng, bạc,…), đá quí hay các sản phẩm được chế biến từ kim khí quí, đá quí

Ship hàng từ Nhật Bản
dịch vụ Ship hàng từ Nhật Bản giá rẻ

dịch vụ Ship hàng từ Nhật Bản giá rẻ

– Đồ cổ (loại dễ vỡ)

– Bộ phận cơ thể người

– Pin lithium

– Các chất gây nghiện

– Bưu gửi chứa nhiều bưu gửi, gửi cho nhiều địa chỉ nhận khác nhau

Ship hàng từ Nhật Bản
Ship hàng từ Nhật Bản

NHỮNG DỊCH VỤ HỮU ÍCH KHÁC CỦA CHÚNG TÔI