Hướng dẫn Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài

Hướng dẫn Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài rẻ nhất
5 (2) votes

Hướng dẫn Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài

Hướng dẫn Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài

AA. NGƯỜI CƯ TRÚ LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM:

Chuyển ngoại tệ cho mục đích trợ cấp cho người thân ở nước ngoài:

o Bản sao Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân giữa người Gửi vận chuyển hàng và người nhận hàng hóa (người hưởng trợ cấp)
o Giấy tờ hợp pháp chứng minh người hưởng trợ cấp là công dân nước ngoài và đang ở nước ngoài.

o Bản sao giấy CMND của người trợ cấp.

Chuyển ngoại tệ cho mục đích học tập ở nước ngoài:

a. Nếu người Gửi vận chuyển hàng là cá nhân đi học tập ở nước ngoài:

o Giấy yêu cầu chuyển ngoại tệ theo biểu mẫu của Ngân hàng;

o Bản sao hộ chiếu có visa còn hiệu lực của du học sinh;

o Giấy tờ chứng minh lý do Gửi vận chuyển hàng: thư chấp thuận nhận học của cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh đang học tập ở nước ngoài (thẻ sinh viên, giấy báo học phí, chí phí);

o Bản sao quyết định cử ra nước ngoài học tập (đối với người được cơ quan cử đi học tập).

a. Nếu người Gửi vận chuyển hàng là thân nhân của cá nhân đi học tập ở nước ngoài:

Ngoài các hồ sơ như yêu cầu tại mục a, cần bổ sung thêm:

o Bản sao giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân;

o Bản sao giấy CMND của thân nhân du học sinh.

b. Nếu người Gửi vận chuyển hàng là Doanh nghiệp có chức năng tư vấn, dịch vụ du học:

Ngoài các hồ sơ như yêu cầu tại mục a, cần bổ sung thêm:

o Giấy ủy quyền của người đi học hoặc thân nhân người đi học cho Doanh nghiệp làm các thủ tục Gửi vận chuyển hàng;

o Giấy ủy quyền phải có xác thực của cơ quan công chứng hoặc xác nhận của địa phương hoặc người ủy quyền và người được ủy quyền có thể thực hiện việc xác thực tại quầy của DAMTC;

o Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề.

Chuyển ngoại tệ cho mục đích chữa bệnh ở nước ngoài:

a. Nếu người Gửi vận chuyển hàng là cá nhân đi chữa bệnh ở nước ngoài:

o Giấy yêu cầu chuyển ngoại tệ theo biểu mẫu của Ngân hàng;

o Giấy tiếp nhận khám, chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh nước ngoài hoặc giấy giới thiệu ra nước ngoài chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh trong nước;

o Giấy thông báo chi phí hoặc dự tính chi phí của cơ sở chữa bệnh nước ngoài;

o Bản sao hộ chiếu của người đi chữa bệnh.

b. Nếu người Gửi vận chuyển hàng là thân nhân của người đi chữa bệnh ở nước ngoài:

Ngoài các hồ sơ như yêu cầu tại mục a, cần bổ sung thêm:

o Bản sao giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân;

o Bản sao giấy CMND của thân nhân người đi chữa bệnh.

Chuyển ngoại tệ cho mục đích đi công tác, du lịch, thăm viếng, thanh toán các loại phí:

o Giấy yêu cầu chuyển ngoại tệ theo biểu mẫu của Ngân hàng;

o Giấy thông báo chi phí của nước ngoài;

o Bản sao giấy chứng minh nhân dân của người chuyển.

Hướng dẫn Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài

Hướng dẫn Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài

Hướng dẫn Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài

Chuyển ngoại tệ cho người thừa kế ở nước ngoài:

o Giấy yêu cầu chuyển ngoại tệ theo biểu mẫu của Ngân hàng;

o Bản chính hoặc bản sao (có công chứng) văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chia thừa kế hoặc di chúc, văn bản thừa thuận giữa những người thừa kế hợp pháp;

o Văn bản ủy quyền của người thừa kế (có công chứng, chứng thực) hoặc tài liệu chứng minh tư cách đại diện theo pháp luật của người xin chuyển ngoại tệ;

o Bản sao CMND của người chuyển.

Chuyển ngoại tệ cho mục đích định cư ở nước ngoài:

o Giấy yêu cầu chuyển ngoại tệ theo biểu mẫu của Ngân hàng;

o Bản sao giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cho phép khách hàng định cư kèm theo bản dịch của cơ quan dịch thuật hoặc giấy tờ chứng minh khách hàng được phép định cư ở nước ngoài;

o Bản sao hộ chiếu của người xuất cảnh định cư;

o Giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa chuyển nếu số hàng hóa chuyển trên 20,000USD/người.

Trả nợ vay nước ngoài:

o Giấy đề nghị chuyển, mang ngoại tệ theo biểu mẫu của Ngân hàng;

o Giấy phép chấp thuận của NHNN về việc đăng ký khoản vay trả nợ nước ngoài;

o Các giấy tờ chứng minh việc chuyển vốn, rút vốn tại DAB (có thể hiện khoản vay và người Gửi vận chuyển hàng phù hợp với giấy phép NHNN).

Hướng dẫn Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài

Hướng dẫn Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài rẻ nhất

Hướng dẫn Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài rẻ nhất

B. NGƯỜI KHÔNG CƯ TRÚ VÀ NGƯỜI CƯ TRÚ LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI:

1. Trường hợp 1:Nếu có ngoại tệ trên tài khoản hàng hóa gửi ngoại tệ: Hồ sơ Gửi vận chuyển hàng gồm:

o Giấy đề nghị chuyển, mang ngoại tệ theo biểu mẫu của Ngân hàng;

o Bản sao hộ chiếu.

2. Trường hợp 2: Không có ngoại tệ trên tài khoản nhưng có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam (như lương, thưởng, phụ cấp hoặc các nguồn thu khác bằng đồng Việt Nam) được pháp luật Việt Nam cho phép thì được sử dụng số hàng hóa đó để mua ngoại tệ chuyển ra nước ngoài.

Hồ sơ Gửi vận chuyển hàng ngoài quy định tại Trường hợp 1 cần bổ sung thêm:

o Giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa chuyển là thu nhập hợp pháp.

o Giấy đề nghị mua ngoại tệ.

Hướng dẫn Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài rẻ nhất
Hướng dẫn Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài rẻ nhất

NHỮNG DỊCH VỤ HỮU ÍCH KHÁC CỦA CHÚNG TÔI