Phí Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài

Phí Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài giá rẻ
5 (6) votes

Phí Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài

Phí Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài

Quý khách có nhu cầu Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài để thanh toán phí dịch vụ, hội phí, học phí và các loại chi phí khác theo quy định về quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể sử dụng dịch vụ Gửi vận chuyển hàng ra nước ngoài của chúng tôi.

Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài bằng WU ( Western Union ) rẻ nhất và nhanh nhất

– Gửi vận chuyển hàng vào tài khoản của người thân ở nước ngoài

– Ngoài ra thì bạn có thể dùng các loại hàng hóa điện tử như là : paypal , alertpay , moneybooker ….

Tùy theo mục đích Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài, giấy tờ chứng minh như sau:

Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài du học:

1. Giấy thông báo chi phí của nhà trường hoặc cơ sở đào tạo nước ngoài gởi cho người đi học. Trường hợp thông báo không gởi đích danh người đi học thì phải kèm theo Thư chấp nhận học của cơ sở đào tạo nước ngoài đó hoặc giấy tờ chứng minh đang học tập ở nước ngoài.

2. Bản sao hộ chiếu của du học sinh.

3. Trường hợp quý khách là doanh nghiệp có chức năng tư vấn, dịch vụ du học được ủy quyền chuyển ngoại tệ thì cần bổ sung Hợp đồng ủy quyền giữa du học sinh hoặc thân nhân của du học sinh với doanh nghiệp.

Gửi vận chuyển hàng ra nước ngoài chữa bệnh ở nước ngoài:

1. Giấy tiếp nhận khám, chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh nước ngoài hoặc giấy giới thiệu ra nước ngoài chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh trong nước.

2. Giấy thông báo chi phí hoặc dự tính chi phí của cơ sở chữa bệnh nước ngoài.

3. Bản sao hộ chiếu của người bệnh.

Phí Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài

Phí Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài

Phí Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài

Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài:

1. Giấy thông báo chi phí của nước ngoài.

Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài đi công tác ở nước ngoài:

1. Giấy thông báo chi phí của nước ngoài.

Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài trợ cấp cho thân nhân: (tối đa 7.000 USD/năm).

1. Giấy tờ chứng minh người hưởng trợ cấp đang ở nước ngoài.

2. Giấy phép chuyển ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tỉnh,Thành phố cấp bao gồm cả trường hợp số ngoại tệ chuyển dưới 7.000 USD hoặc ngoại tệ khác có trị giá tương đương.

Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài cho người thừa kế ở nước ngoài: (Mỗi năm tối đa 10.000 USD hoặc 20% số hàng hóa nếu tổng số hàng hóa được thừa kế lớn hơn 50.000 USD).

1. Bản chính hoặc bản sao công chứng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chia thừa kế hoặc di chúc, văn bản thỏa thuận giữa những người thừa kế hợp pháp.

2. Văn bản ủy quyền của người thừa kế (có công chứng, chứng thực) hoặc tài liệu chứng minh tư cách đại diện theo pháp luật của người xin chuyển ngoại tệ.

3. Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân giữa người nhận và người Gửi vận chuyển hàng.

Phí Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài

Phí Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài giá rẻ

Phí Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài giá rẻ

Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài đi định cư ở nước ngoài: (đối với mỗi người xuất cảnh định cư một năm được chuyển tối đa 10.000 USD hoặc 20% số hàng hóa nếu tổng số hàng hóa chuyển lớn hơn 50.000 USD).

1. Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép định cư kèm theo bản dịch có xác nhận của cơ quan dịch thuật hoặc giấy tờ chứng minh Công dân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài.

2. Bản sao hộ chiếu của người đi định cư.

3. Giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa chuyển đi.

Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài cho mục đích chuyển lương về nước :

1. Hợp đồng lao động có công chứng.

2. Bảng lương có xác nhận của đơn vị trả lương.

Phí Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài
Phí Gửi vận chuyển hàng đi nước ngoài

NHỮNG DỊCH VỤ HỮU ÍCH KHÁC CỦA CHÚNG TÔI